TOTBİD ALTINDAĞ (ORTOPEDİK TRAVMA) ŞUBESİ

2019 - 2021 YÖNETİM KURULU 


Başkan 
Prof. Dr. Bülent Dağlar 

 

Sekreter 
Prof. Dr. K. Bahadır Alemdaroğlu 

 

Sayman 
Op. Dr. Erman Ceyhan 

 

Üyeler 
Prof. Dr. Cem Çopuroğlu 

Doç. Dr. Sami Sökücü 

Doç. Dr. Mahmut Kalem 

Dr. Yusuf Alper Katı 

 

 

2019 - 2021 DENETiM KURULU 


Başkan 
Prof. Dr. Ertuğrul Akşahin 

 

Üye 
Prof. Dr. Ahmet Özgür Yıldırım 

 

Üye 
Doç. Dr. Gökhan Çakmak