TOTBİD ORTOPEDİK TRAVMA ŞUBESİ 2019 - 2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
  
                                                                                            Başkan
                                                                                     Prof. Dr. Bülent Dağlar
     

Sekreter 
Prof. Dr. K. Bahadır Alemdaroğlu

Sayman
Op. Dr. Erman Ceyhan
Üye
Prof. Dr. Cem Çopuroğlu 
 
Üye
Doç. Dr. Sami Sökücü

Üye 
Doç. Dr. Mahmut Kalem

Üye 
Doç. Dr. Y. Alper Katı 

 

 

 

2019 - 2021 Yönetim Kurulu

Başkan - Prof. Dr. Bülent Dağlar bulentdaglar@gmail.com - Güven Hastanesi, Ankara 

Sekreter - Prof. Dr. K. Bahadır Alemdaroğlu balemdaroglu@yahoo.com.tr - Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Sayman - Op. Dr. Erman Ceyhan ermanc77@yahoo.com.tr - Ankara Şehir Hastanesi 

Üye - Prof. Dr. Cem Çopuroğlu cemcopur@hotmail.com - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne 

Üye - Doç. Dr. Sami Sökücü dr_samis@yahoo.com - Medical Park Hastanesi Florya, İstanbul 

Üye - Doç. Dr. Mahmut Kalem drkalem@hotmail.com - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara  

Üye - Doç. Dr. Y. Alper Katı alperkati@gmail.com - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya 

 

 

2019 - 2021 DENETiM KURULU ÜYELERİ
  

                                                                  Başkan
                                                            Prof. Dr. Ertuğrul Akşahin

 
Üye
Doç. Dr. A. Özgür Yıldırım 
 

 

Üye
Doç. Dr. Gökhan Çakmak 

 

2019 - 2021 Denetleme Kurulu

Başkan - Prof. Dr. Ertuğrul Akşahin ertugrul_aksahin@hotmail.com - Medical Park Hastanesi, Ankara 

Üye - Doç. Dr. Ahmet Özgür Yıldırım aoyildirimmd@yahoo.com - Ankara Şehir Hastanesi

Üye - Doç. Dr. Gökhan Çakmak gokhancakmak75@yahoo.com - Liv Hastanesi, Ankara